Ngất ngây trước bộ hình nền mùa Hoa Sưa của Hà Nội - Hình Nền Đẹp 1500x1000

Ngất ngây trước bộ hình nền mùa Hoa Sưa của Hà Nội – Hình Nền Đẹp

Ngoài cách đếm thời gian bằng ngày, bằng tháng, bằng năm, có những cách đếm thời gian trôi như đếm bằng những mùa hoa, mùa cây lá thay…