hinhnenmobile: Hình nền sói, 292x600px

Hình Nền Sói 3D Cô Đơn, Đẹp, Ngầu, Lạnh Lùng Nhất

Bạn có biết Đà Lạt có một loài hoa rất đặc biệt nở rộ vào tháng 3 hàng năm báo hiệu mùa hè đến không? Đó là hoa…