Tổng hợp hình ảnh hoa lan tam bảo sắc đẹp nhất - Hình ảnh hoa 800x1066

Tổng hợp hình ảnh hoa lan tam bảo sắc đẹp nhất – Hình ảnh hoa

Hoa lan tam bảo sắc có tên khoa học là Aerides falcata thuộc họ lan Orchidaceae, chi Aerides hay gọi là chi giáng hương. Là loài hoa được…